Jaunimo mokymai tema: "Lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuotas nėštumas"

2022-09-22 (ketvirtadienį) įvyko paskutinieji Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įgyvendinamo projekto “Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse” jaunimo mokymai. Šį kartą tema “Lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuotas nėštumas”. Pirmas įspūdis, kad tai “nejauki”, gėdinga, “nepatogi” tema – apgaulingas, nes iš Vilniaus atvykusi VŠĮ “Įvairovės ir edukacijos namai” lektorė Lina Januškevičiūtė šios temos turinį įvaldžiusi profesionaliai. Atidus požiūris į jaunuolį, jo nuomonę sukūrė saugią aplinką dalintis tuom, kuom gyvena jaunimas. Apie draugystę, jos puoselėjimą, asmenines savybes padedančias kurti saugius, ne toksiškus, santykius, apie vertybes, kuriomis grindžiami tarpusavio santykiai (ištikimybė, atvirumas, užuojauta ir t.t.) ir apie tai, jog draugystė gali peraugti į romantinę draugystę. Mažeikių Gabijos ir Merkelio Račkausko gimnazistai – visi dalyvausieji buvo įtraukti į šių mokymų atvirą diskusiją, pagilino žinias apie saugius ir nesaugius santykius, kurie gali turėti galimai neigiamų pasekmių: lytiškai plintančių ligų, neplanuotą nėštumą arba priešingai - pasitikėjimu, nuoširdumu bei išklausymu puoselėjamus santykius.

2022 03 01 Pirmąją kalendorinio pavasario dieną, Mažeikių jaunimas (Viekšnių gimnazistai, Gabijos gimnazistai, Telšių jaunimo užimtumo Mažeikių skyriaus jaunimas) klausėsi jautrios temos mokymų:

"Savižudybių ir savižalos prevencija"

Mažeikiuose diegiamas algoritmas (mokymai) finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektą: "Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse".

Tai nepaskutiniai jaunimui aktualūs mokymai. Jų bus ir daugiau. Asmenine patirtimi bei mokslu pagrįstomis žiniomis dalijosi lektorė iš Vilniaus - Gintarė Razulevičiūtė.

Akimirkos iš Plungės rajone vykusių mokymų:
"Psichoaktyvių ir alkoholio prevencijos algoritmas"

Sausio 28 d.

Supervizija Mažeikiuose

Rugsėjo 23d.

Mokymai jaunimui Židikai
"Depresijos prevencijos algoritmas"

Gruodžio 21 d.

2022-02-28 Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos bei 2022-03-08 Tauragės „Aušros“ progimnazijos jaunimui vyko mokymai tema – Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija.

 • Mokymus vedė lektorė G. Razulevičiūtė pagal JPSPP projekto vieno iš pagalbos teikimo jaunimui algoritmą.

 • Daugiau informacijos apie vykdomą projektą ir Tauragės rajone teikiamas paslaugas 14–29 m. jaunimui galite rasti facebook puslapyje „Tau, jaunime“ arba galite kreiptis į JPSPP koordinatorę raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8 607 74 691.

__________

Training on the prevention of the use of psychoactive substances for the youth of Tauragė district

On 02/28/2022, the youth of Tauragė Martynas Mažvydas Pro-Gymnasium and Tauragė Jovarai Primary School and on 03-08-2022 Tauragė "Aušras" Pro-Gymnasium were given training on the topic - Prevention of the use of psychoactive substances.

The training was conducted by the lecturer G. Razulevičiūtė according to the JPSPP project algorithm of one of the aid provision for young people.

More information about the ongoing project and the services provided in Tauragė district 14-29. for youth, you can find it on the Facebook page "Tau, jaunime" or you can contact the JPSPP coordinator raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8,607,74,691.

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mokymai Tauragės rajono jaunimui

2022-02-28 Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos, 2022-03-07 Tauragės „Versmės“ gimnazijos, 2022-03-08 Jovarų pagrindinės mokyklos jaunimui vyko mokymai tema –Depresijos prevencija.

 • Mokymus vedė lektorė G. Razulevičiūtė pagal JPSPP projekto vieno iš pagalbos teikimo jaunimui algoritmą.

 • Daugiau informacijos apie vykdomą projektą ir Tauragės rajone teikiamas paslaugas 14–29 m. jaunimui galite rasti facebook puslapyje „Tau, jaunime“ arba galite kreiptis į JPSPP koordinatorę raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8 607 74 691.

__________

Depression prevention training for the youth of Tauragė district

02/28/2022 Tauragė Martynas Mažvydas high school, 03/07/2022 Tauragė "Versmė" gymnasium, 03/08/2022 the youth of Jovarai primary school held training on the topic - Depression prevention.

The training was conducted by the lecturer G. Razulevičiūtė according to the JPSPP project algorithm of one of the aid provision for young people.

More information about the ongoing project and the services provided in Tauragė district 14-29. for youth, you can find it on the Facebook page "Tau, jaunime" or you can contact the JPSPP coordinator raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8,607,74,691.

Depresijos prevencijos mokymai Tauragės rajono jaunimui

2022-02-28 Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos, 2022-03-07 Tauragės r. Žygaičių gimnazijos ir 2022-03-08 Jovarų pagrindinės mokyklos jaunimui vyko mokymai tema – Savižudybių ir savižalos prevencija.

 • Mokymus vedė lektorė G. Razulevičiūtė pagal JPSPP projekto vieno iš pagalbos teikimo jaunimui algoritmą.

 • Daugiau informacijos apie vykdomą projektą ir Tauragės rajone teikiamas paslaugas 14–29 m. jaunimui galite rasti facebook puslapyje „Tau, jaunime“ arba galite kreiptis į JPSPP koordinatorę raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8 607 74 691.

_________

Suicide and self-harm prevention training for the youth of Tauragė district

2022-02-28 Tauragė Martynas Mažvydas high school, 2022-03-07 Tauragė district. Training was held for the youth of Žygaičiai Gymnasium and 2022-03-08 Jovarai Primary School on the topic - Suicide and self-harm prevention.

The training was conducted by the lecturer G. Razulevičiūtė according to the JPSPP project algorithm of one of the aid provision for young people.

More information about the ongoing project and the services provided in Tauragė district 14-29. for youth, you can find it on the Facebook page "Tau, jaunime" or you can contact the JPSPP coordinator raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8,607,74,691.

Savižudybių ir savižalos prevencijos mokymai Tauragės rajono jaunimui

2022-04-25 Jovarų pagrindinės mokyklos, Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos ir Tauragės Žalgirių gimnazijos jaunimui vyko mokymai tema – Alkoholio vartojimo prevencija.

 • Mokymus vedė lektorė G. Razulevičiūtė pagal JPSPP projekto vieno iš pagalbos teikimo jaunimui algoritmą.

 • Daugiau informacijos apie vykdomą projektą ir Tauragės rajone teikiamas paslaugas 14–29 m. jaunimui galite rasti facebook puslapyje „Tau, jaunime“ arba galite kreiptis į JPSPP koordinatorę raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8 607 74 691.

__________

Alcohol consumption prevention training for the youth of Tauragė district

2022-04-25 Jovarai primary school, Tauragė district. The youth of Skaudvilė Gymnasium and Tauragė Žalgiriau Gymnasium were trained on the topic - Prevention of alcohol consumption.

The training was conducted by the lecturer G. Razulevičiūtė according to the JPSPP project algorithm of one of the aid provision for young people.

More information about the ongoing project and the services provided in Tauragė district 14-29. for youth, you can find it on the Facebook page "Tau, jaunime" or you can contact the JPSPP coordinator raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8,607,74,691.

Alkoholio vartojimo prevencijos mokymai Tauragės rajono jaunimui

2022-04-25 - 26 Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos, Tauragės Žalgirių gimnazijos ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos jaunimui vyko mokymai tema – Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija.

 • Mokymus vedė lektorė R. Kančaitė pagal JPSPP projekto vieno iš pagalbos teikimo jaunimui algoritmą.

 • Daugiau informacijos apie vykdomą projektą ir Tauragės rajone teikiamas paslaugas 14–29 m. jaunimui galite rasti facebook puslapyje „Tau, jaunime“ arba galite kreiptis į JPSPP koordinatorę raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8 607 74 691.

_________

Sexually transmitted infections and unplanned pregnancy prevention training for the youth of Tauragė district

2022-04-25 - 26 Taurage district. The youth of Skaudvilė Gymnasium, Tauragė Žalgiriau Gymnasium and Tauragė Jovarai Primary School were given training on the topic - Prevention of sexually transmitted infections and unplanned pregnancy.

The training was conducted by the lecturer R. Kančaitė according to the JPSPP project algorithm of one of the aid provision for young people.

More information about the ongoing project and the services provided in Tauragė district 14-29. for youth, you can find it on the Facebook page "Tau, jaunime" or you can contact the JPSPP coordinator raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8,607,74,691.

Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencijos mokymai Tauragės rajono jaunimui

2022-04-25 - 26 Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos, Tauragės „Aušros“ progimnazijos ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos jaunimui vyko mokymai tema – Seksualinio smurto prevencija.

 • Mokymus vedė lektorė R. Kančaitė pagal JPSPP projekto vieno iš pagalbos teikimo jaunimui algoritmą.

 • Daugiau informacijos apie vykdomą projektą ir Tauragės rajone teikiamas paslaugas 14–29 m. jaunimui galite rasti facebook puslapyje „Tau, jaunime“ arba galite kreiptis į JPSPP koordinatorę raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8 607 74 691.

_________

Sexual violence prevention training for the youth of Tauragė district

2022-04-25 - 26 Taurage district. The youth of Skaudvilė high school, Tauragė "Aušra" pro-gymnasium and Tauragė Jovarai primary school were given training on the topic - Prevention of sexual violence.

The training was conducted by the lecturer R. Kančaitė according to the JPSPP project algorithm of one of the aid provision for young people.

More information about the ongoing project and the services provided in Tauragė district 14-29. for youth, you can find it on the Facebook page "Tau, jaunime" or you can contact the JPSPP coordinator raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8,607,74,691.

Seksualinio smurto prevencijos mokymai Tauragės rajono jaunimui

2022-05-18 - 19 Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos, Tauragės profesinio rengimo centro jaunimui vyko mokymai tema – Valgymo sutrikimų prevencija.

 • Mokymus vedė lektorė J. Morozovaitė pagal JPSPP projekto vieno iš pagalbos teikimo jaunimui algoritmą.

 • Daugiau informacijos apie vykdomą projektą ir Tauragės rajone teikiamas paslaugas 14–29 m. jaunimui galite rasti facebook puslapyje „Tau, jaunime“ arba galite kreiptis į JPSPP koordinatorę raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8 607 74 691.

_________

Training on the prevention of eating disorders for the youth of Tauragė district

2022-05-18 - 19 Martynas Mažvydas pro-gymnasium of Tauragė, Tauragė "Šaltinio" pro-gymnasium, Tauragė professional training center held training for young people on the topic - Prevention of eating disorders.

The training was conducted by lecturer J. Morozovaitė according to the JPSPP project algorithm of one of the aid provision for young people.

More information about the ongoing project and the services provided in Tauragė district 14-29. for youth, you can find it on the Facebook page "Tau, jaunime" or you can contact the JPSPP coordinator raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8,607,74,691.

Valgymo sutrikimų prevencijos mokymai Tauragės rajono jaunimui

2022-05-18 - 19 Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos jaunimui vyko mokymai tema – Sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija.

 • Mokymus vedė lektorė J. Morozovaitė pagal JPSPP projekto vieno iš pagalbos teikimo jaunimui algoritmą.

 • Daugiau informacijos apie vykdomą projektą ir Tauragės rajone teikiamas paslaugas 14–29 m. jaunimui galite rasti facebook puslapyje „Tau, jaunime“ arba galite kreiptis į JPSPP koordinatorę raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8 607 74 691.

_________

Training on the prevention of health disorders related to overweight and obesity for the youth of Tauragė district

2022-05-18 - 19, training was held for the youth of Tauragė Martynas Mažvydas secondary school and Tauragė Jovarai primary school on the topic - Prevention of health disorders related to overweight and obesity.

The training was conducted by lecturer J. Morozovaitė according to the JPSPP project algorithm of one of the aid provision for young people.

More information about the ongoing project and the services provided in Tauragė district 14-29. for youth, you can find it on the Facebook page "Tau, jaunime" or you can contact the JPSPP coordinator raminta.lesinskaite@tauragesvsb.lt; 8,607,74,691.

Sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencijos mokymai Tauragės rajono jaunimui

2022 m. gegužės 16 d. Tauragės visuomenės sveikatos biure, praūžė JPSPP protmūšis „SVEIKATOS SUPERHEROJAI“, kuriame aktyviai dalyvavo ir puikias žinias parodė Tauragės Tauragės „Versmės“ gimnazijos, Tauragės Žalgirių gimnazijos, Tauragės r. Žygaičių gimnazijos ir Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos komandos.

Protmūšio nugalėtojais po įnirtingų penkių turų tapo – Tauragės „Versmės“ gimnazijos komanda, kuri iškovojo kvietimus į gegužės 20 d. Vilniuje vyksiantį kasmetinį populiariosios kultūros renginį „Comic Con Baltics“ bei renginio metu atstovaus Tauragę finaliniame JPSPP protmūšio etape „Sveikatos superherojai“.

Protmūšį organizavo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) koordinatorė pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata" lėšomis įgyvendinamą projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse".

PAPILDYMAS: Džiaugiamės ir sveikiname mūsų Tauragės „Versmės“ gimnazijos komandą dalyvavusią ir puikiai pasirodžiusią ne tik Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuotame pirmąjame protmūšio ,,Sveikatos superherojai" etape, bet toliau ir finaliniame JPSPP protmūšyje Vilniuje.

_________

Brain battle "Health superheroes" for the youth of Tauragė district

The winners of the mental battle after five intense rounds were the Tauragė "Versmės" high school team, which won invitations to the May 20. The annual popular culture event "Comic Con Baltics" will be held in Vilnius, and during the event, Tauragė will be represented in the final stage of the JPSPP brainstorming session "Health Superheroes".

The brainstorming session was organized by the public health office of Tauragė district municipality, coordinator of youth-friendly health care services (JPSPP) under the project "Implementation of the youth-friendly health care services (JPSPP) model in the municipalities of Plungė, Mažeikiai and Tauragė", implemented with the funds of the European Economic Area financial mechanism program "Health".

ADDENDUM: We are happy and congratulate our Tauragė "Versmės" high school team, which participated and performed well not only in the first stage of the "Health Superheroes" brainstorming session organized by the Tauragė district municipal public health office, but also in the final JPSPP brainstorming session in Vilnius.

Protmūšis „Sveikatos superherojai“ Tauragės rajono jaunimui

TARPTAUTINĖ JAUNIMO DIENA 2022

TAU, TAURAGĖS, JAUNIME

Rugpjūčio 12–ąją minime Tarptautinę jaunimo dieną. Tai gera proga prisiminti ir skirti daugiau dėmesio jaunimo problemoms, skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje, atsisukti į save patį, į sveiką gyvenseną ir meilę sau.

Jaunystė yra jautrus, pilnas iššūkių gyvenimo laikotarpis, o vaiko ir paauglio patirtys, elgesys ir sveikatos problemos gali turėti ilgalaikį poveikį tiek jo fizinei, tiek psichikos sveikatai. Pasaulio sveikatos organizacija akcentuoja, kad sveiko gyvenimo būdo (pakankamas fizinis aktyvumas, sveika mityba, žalingų įpročių neturėjimas) pasirinkimas padeda stiprinti sveikatą ir išvengti sveikatos sutrikimų ateityje.

Remiantis Statistikos departamento duomenimis 2022 m. pradžioje Tauragės rajono savivaldybėje gyveno 6 352 14‒29 metų amžiaus jaunuoliai, tad mūsų savivaldybėje jaunimas sudaro beveik 20 proc. visų savivaldybės gyventojų populiacijos. Svarbu nepamiršti, kad tarp jų yra ne vien tik laimingi jaunuoliai, bet ir išgyvenantys įvairiausias emocijas bei sunkumus dėl daugybės priežasčių.

Taigi, Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais (Plungės ir Mažeikių rajonų savivaldybės visuomenės sveikatos biurais) vykdo projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse“, įgyvendinamą Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis.

Tauragės r. sav. visuomenės sveikatos biuras ir jį atstovaujanti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) koordinatorė aktyviai prisideda prie geros jaunų tauragiškių (14–29 m. amžiaus) sveikatos ir gerovės išsaugojimo. Šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuojame ir vykdome jaunimo sveikatą stiprinančius užsiėmimus, siekiant išmokyti jaunimą susidoroti su stresu, psichologinėmis problemomis, išvengti žalingų įpročių arba juos įveikti, paskatinti sveikai gyventi.

Džiugu, kad mūsų mokymų ciklai jaunimui, vykdomi aštuoniomis skirtingomis prevencinėmis sveikatos temomis, sulaukė Tauragės jaunimo susidomėjimo: jaunimas juose aktyviai dalyvavo ir teikė teigiamą grįžtamąjį ryšį. Iš viso 32 mokymuose jaunimui dalyvavo – 685 jaunuoliai. Jie pagilino žinias, gavę atsakymus į rūpimus klausimus šiomis temomis – lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo bei seksualinio smurto prevencija, psichiką veikiančių medžiagų ir alkoholio vartojimo pagalbos būdai ir pasekmės, pagalba depresijos bei savižudybės ir savižalos atveju, valgymo sutrikimų ir sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija.

Ir toliau esame pasirengę bendrauti ir bendradarbiauti Tauragės rajono jaunimo sveikatos ir gerovės srityje.

Kartu ieškokime atsakymų į jaunuoliams iškilusius klausimus ir padėkime jiems spręsti kylančias problemas.

Tauragės r. sav. jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) koordinatorė Raminta Lešinskaitė

_________

TO YOU, TAURAGĖS, YOUTH

On August 12, we celebrate International Youth Day. This is a good opportunity to remember and pay more attention to youth problems, to encourage young people to participate more actively in social activities, to turn to themselves, to a healthy lifestyle and self-love.

Adolescence is a sensitive and challenging time in life, and the experiences, behaviors and health problems of children and adolescents can have long-term effects on both their physical and mental health. The World Health Organization emphasizes that choosing a healthy lifestyle (sufficient physical activity, healthy diet, not having bad habits) helps strengthen health and prevent health disorders in the future.

According to the data of the Department of Statistics in 2022 At the beginning of the year, there were 6,352 young people aged 14‒29 living in Tauragė district municipality, so in our municipality, young people make up almost 20%. population of all residents of the municipality. It is important to remember that among them there are not only happy young people, but also those who are experiencing various emotions and difficulties for many reasons.

Thus, the public health office of the Tauragė district municipality, together with its partners (public health offices of the Plungė and Mažeikiai districts municipalities), is implementing the project "Implementation of the youth-friendly health care services (JPSPP) model in the municipalities of Plungė, Mažeikiai and Tauragė", implemented by the Financial Mechanism of the European Economic Area program "Health" funds.

Taurage district weekly The Office of Public Health and its representative Youth Friendly Health Care Services (JPSPP) coordinator actively contribute to the preservation of good health and well-being of young Tauragis (ages 14-29). During the implementation period of this project, we organize and carry out health-enhancing activities for young people in order to teach young people to cope with stress and psychological problems, to avoid or overcome bad habits, and to encourage them to live a healthy life.

We are happy that our training cycles for young people, conducted on eight different preventive health topics, attracted the interest of the youth of Tauragė: the youth actively participated in them and provided positive feedback. A total of 685 young people participated in 32 youth trainings. They deepened their knowledge by getting answers to their concerns about the following topics: prevention of sexually transmitted infections and unplanned pregnancy and sexual violence, ways to help and consequences of substance and alcohol abuse, help for depression and suicide and self-harm, eating disorders and health disorders related to prevention of overweight and obesity.

We continue to be ready to communicate and cooperate in the field of health and well-being of the youth of Tauragė district.

Together, let's look for answers to the questions that young people have and help them solve the problems that arise.

Taurage district weekly Raminta Lešinskaitė, coordinator of youth-friendly healthcare services (JPSPP).

Skelbimas 2022-08-16

Praleisk likusią vasarą kartu su Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamomis veiklomis, o norint užsiregistruoti susisiek su JPSPP koordinatore

_________

Spend the rest of the summer together with the activities organized by the public health office of the Tauragė district municipality, and to register, contact the JPSPP coordinator

2022-08-22

Ar kada nors teko susimąstyti, koks svarbus mūsų organizmui vanduo?

3N“ VANDENS TAISYKLĖ

 • Nuolatos – šalia savęs turėkite vandens gertuvę ar buteliuką su vandeniu.

 • Nedaug – vandenį gurkšnokite po truputį, kad tai netaptų kančia.

 • Nenuobodžiai – pagardinkite paprastą geriamąjį vandenį savo mėgstamais priedais, turinčiais įvairių vitaminų, mineralinių medžiagų, antioksidantų: citrusiniais vaisiais, agurkų griežinėliais, mėtų lapeliais. Retkarčiais natūralų vandenį galite pakeisti mineraliniu vandeniu.

Tauragės JPSPP koordinatorės straipsnį rasite: https://www.sveikatostinklas.lt/kaip-iprasti-gerti-vandeni/?fbclid=IwAR0yhmrSuAQnYTZtpvXt6n4XVYLi95EHx6BskGAzTa4p7BA7GG66fgdzZnE

_________

Have you ever wondered how important water is to our body?

3N" WATER RULE

Always have a water bottle or water bottle near you.

Not much - sip water little by little so it doesn't become a pain.

It's not boring - flavor plain drinking water with your favorite additives containing various vitamins, minerals, antioxidants: citrus fruits, cucumber slices, mint leaves. You can replace natural water with mineral water from time to time.

You can find the article by Tauragė's JPSPP coordinator: https://www.sveikatostinklas.lt/kaip-iprasti-gerti-vande/?fbclid=IwAR0yhmrSuAQnYTZtpvXt6n4XVYLi95EHx6BskGAzTa4p7BA7GG66fgdzZnE

2022-09-08 Tauragės JPSPP renginys

Dėkojame gausiam būriui jaunimo dalyvavusiam Tauragės visuomenės sveikatos biuro organizuotame žygyje minint Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną. Kviečiame pažvelgti į užfiksuotas renginio akimirkas: https://www.facebook.com/100053813715017/videos/1270101273758626

2022-09-15

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendindamas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PIREŽIŪROS PASLAUGŲ (JPSPP) projektą teikia INDIVIDUALIAS PSICHOLOGO konsultacijas Tauragės rajono JAUNIMUI (14-29 m.).

_________

The public health office of Tauragė district municipality provides INDIVIDUAL PSYCHOLOGIST consultations for YOUTH (14-29 years) of Tauragė district while implementing the YOUTH-FRIENDLY HEALTH CARE SERVICES (JPSPP) project.

2022-09-26

Tau 14–29 metai?

Ir Tu turi alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimo patirties, kurios norėtum išvengti ateityje?

Ankstyvosios intervencijos programa Tauragėje būtent Tau! Kreipkis į facebook „Tau, jaunime“ ir JPSPP koordinatorė su Tavimi susisieks!

_________

Are you 14-29 years old?

And do you have alcohol and/or drug use experience that you would like to avoid in the future?

The early intervention program in Taurage is just for you! Contact Facebook "Tau, jaunime" and the JPSPP coordinator will contact you!

Tauragės JPSPP koordinatorė dalyvavo renginyje „Keliaujantys jaunimo metai #9 | Tauragė ! “

_________

Tauragė JPSPP coordinator participated in the event "Traveling Youth Year #9 | Taurage! "

2022-09-30

Ar Tau rūpi – TU? Tavo mintys, jausmai ir elgesys – visa tai PSICHIKOS SVEIKATA, kuria privalome pradėti rūpintis ne rytoj, o DABAR!

#žaliašviesagyvenimui #akcija

Žiūrėkite video apie JPSPP paslaugas jaunimui Tauragėje štai šioje nuorodoje:

https://www.facebook.com/100075681138474/videos/444668801092562

__________

Do you care - YOU? Your thoughts, feelings and behavior - all this is MENTAL HEALTH, which we must start taking care of NOW, not tomorrow!

#greenlighting #promotion

Watch the video about JPSPP services for young people in Taurage at this link: https://www.facebook.com/100075681138474/videos/444668801092562

Alkoholio prevencija

Š. m. spalio 7 d., lektorė Gintarė Razulevičiūtė jaunuoliams vedė mokymus apie alkoholio vartojimo prevenciją. Dėkojame Gintarei už renginio metu pasidalinta konkrečia ir labai naudinga informacija, profesionalumą bei nuoširdumą. Štai akimirka iš „Saulės“ gimnazijos mokyklos moksleivių susitikimo! Ačiū visiems dalyvavusiems! O jeigu jūs taip pat norite daugiau sužinoti apie alkoholio žalą mūsų organizmui arba jaučiate jog turite priklausomybių, visada galite kreiptis į JPSPP koordinatorę ir pasikonsultuoti.

October 7, lecturer Gintarė Razulevičiūtė conducted training for young people on the prevention of alcohol consumption. We thank Gintara for sharing specific and very useful information, professionalism and sincerity during the event. Here is a moment from the meeting of students of "Saulė" Gymnasium School! Thanks to everyone who participated! And if you also want to learn more about the harm of alcohol to our body or feel that you have addictions, you can always contact the JPSPP coordinator and consult.

2022-10-17

Akimirkos iš jaunimo konferencijos „Sakau TAIP blaiviam gyvenimui“ Tauragėje, kurį organizavo Tauragės visuomenės sveikatos biuras ir jo JPSPP koordinatorė.

Daugiau akimirkų galite pamatyti nuorodoje: https://www.facebook.com/100053813715017/videos/5471518406295056

____________

Moments from the youth conference "I say YES to a sober life" in Taurage, organized by the Taurage Public Health Office and its JPSPP coordinator.

You can see more moments at the link: https://www.facebook.com/100053813715017/videos/5471518406295056

Spalio 10-ąją minint Pasaulinę psichikos sveikatos dieną Tauragės r. Žygaičių gimnazijos 1G kl. mokiniai bandė atsakyti sau į klausimą – „Ar Tau rūpi –TU?“, diskutavo emocinės sveikatos tema su JPSPP koordinatore Raminta Lešinskaite. Kartu aptarė su kuo jaunimui asocijuojasi psichikos sveikata, kodėl ji visuomenėje laikoma stigma, kaip atpažinti psichikos sveikatos sunkumus, kaip padėti sau ir kur kreiptis pagalbos. Mes kartu galime uždegti žalią šviesą gyvenimui.

________

In commemoration of World Mental Health Day on October 10, Tauragė district. 1G class of Žygaičiai Gymnasium. the students tried to answer the question - "Do you care - YOU?", discussed the topic of emotional health with JPSPP coordinator Raminta Lešinskaite. At the same time, they discussed what young people associate with mental health, why it is considered a stigma in society, how to recognize mental health difficulties, how to help yourself and where to seek help. Together we can give the green light to life.

2022-10-10

2022-10-19

Tauragės r. sav. visuomenės sveikatos biuro JPSPP koordinatorė Raminta Lešinskaitė spalio 14 d. susitiko su Tauragės Žalgirių gimnazijos jaunimu ir kartu diskutavo klausimu: „Ar Tau rūpi – TU?“

Gimnazistai buvo supažindinti su 14-29 m. jaunimui teikiamomis JPSPP paslaugomis Tauragėje. Kartu su gimnazistais akcentavome, kad ir kokia tamsi atrodytų naktis, kad ir koks apsiniaukęs dangus – rytas visada ateina, saulė visada pasirodo.

Žiūrėkite akimirkas: https://www.facebook.com/100075681138474/videos/1199129367301558

___________

Taurage district weekly Public Health Office JPSPP coordinator Raminta Lešinskaitė on October 14. met with the youth of Tauragė Žalgiriai Gymnasium and together they discussed the question: "Do you care - YOU?"

High school students were introduced to 14-29 year olds. JPSPP services provided to young people in Taurage. Together with the high school students, we emphasized that no matter how dark the night may seem, no matter how cloudy the sky is, the morning always comes, the sun always appears.

Watch the moments: https://www.facebook.com/100075681138474/videos/1199129367301558

Valgymo sutrikimų prevencija Plungės rajone

Š. m. spalio 14 d., lektorė Julija Morozovaitė jaunuoliams vedė mokymus apie valgymo sutrikimų prevenciją. Štai akimirkos iš Senamiesčio mokyklos moksleivių susitikimo! Mokymų metu lektorė jaunimą supažindino, kad valgymo sutrikimai pasireiškia perdėtu dėmesiu savo svoriui, kūno formoms bei maistui ir lemia žalingų valgymo įpročių išsivystymą bei nepakankamą mitybą. Dažniausiai susiduriama su nervine anoreksija, nervine bulimija bei persivalgymu. Valgymo sutrikimai ilgainiui pažeidžia širdį, virškinimo sistemą, kaulus, dantis bei burną ir lemia eilę kitų ligų ar netgi mirtį.Ką daryti, jei jaučiu, kad turiu valgymo sutrikimų?Valgymo sutrikimų gydymas nėra labai lengvas. Net aiškiai suvokiant, kad reikia keisti valgymo įpročius, tai gali būti sunku padaryti. Svarbiausia yra atrasti priežastis tokio sutrikimo. Tai padėti padaryti gali psichologas arba psichoterapeutas. Pirmas žingsnis link pasveikimo yra pripažinimas, kad turi bėdų ir kreipimasis į specialistą. Tai gali būti labai sunkus, tačiau be galo reikšmingas žingsnis.Kaip atpažinti, kad mano artimasis turi valgymo sutrikimų?Pastebėti valgymo sutrikimus nėra sunku, nes dažniausiai jie įvyksta staiga. Žmogus pradeda vengti valgymo prie jūsų akių, laikosi labai drastiškų dietų ar atsiranda staigių pokyčių mityboje, kurie akivaizdžiai atsispindi jo išvaizdoje, savijautoje ir emocijose. Galima pastebėti dažnus pasišalinimus į tualetą po pavalgymo ar perdėtą sportavimą. Toki atveju reikėtų pasišnekėti su artimuoju, per daug jo nespausti, bet parodyti, jog galite tapti jam ramsčiu, jog jis gali drąsiai išsipasakoti, kas vyksta jo gyvenime ir kokios bėdos jį užklupo. Jei po pokalbio artimasis pripažįsta turįs valgymo sutrikimų, pasiūlykite kreiptis pagalbos ir palaikyti viso gijimo proceso metu.O jeigu jūs taip pat norite sužinoti apie valgymo sutrikimų žalą mūsų organizmui arba jaučiate jog turite valgymo sutrikimų, visada galite kreiptis į JPSPP koordinatorę ir pasikonsultuoti. Valgymo sutrikimų gydymas dažniausiai yra sunkus ir ilgas procesas. Todėl specialisto pagalba yra būtina.

Lecturer Julija Morozovaitė gave training to young people about the prevention of eating disorders. Here are the moments from the meeting of students of the Old Town School! During the training, the lecturer introduced the youth to the fact that eating disorders are manifested by excessive attention to one's weight, body shape and food and lead to the development of harmful eating habits and insufficient nutrition. Anorexia nervosa, bulimia nervosa and overeating are common. Eating disorders eventually damage the heart, digestive system, bones, teeth and mouth and lead to a number of other diseases or even death. What should I do if I feel that I have an eating disorder? Treating eating disorders is not very easy. Even when you are clearly aware that you need to change your eating habits, it can be difficult to do so. The most important thing is to discover the causes of such a disorder. A psychologist or psychotherapist can help with this. The first step to recovery is admitting you have a problem and seeking professional help. This can be a very difficult, but extremely important step. How do I recognize that my loved one has an eating disorder? Spotting eating disorders is not difficult because they usually occur suddenly. A person begins to avoid eating in front of you, follows very drastic diets, or there are sudden changes in nutrition that are clearly reflected in his appearance, well-being and emotions. Frequent trips to the toilet after meals or excessive exercise can be observed. In such a case, you should talk to your loved one, do not put too much pressure on him, but show him that you can become a pillar for him, that he can confidently talk about what is happening in his life and what troubles have befallen him. If, after the conversation, a loved one admits to having an eating disorder, offer to seek help and support during the entire healing process. And if you also want to know about the damage of eating disorders to our body or feel that you have an eating disorder, you can always contact the JPSPP coordinator for a consultation. Treating eating disorders is usually a difficult and long process. Therefore, the help of a specialist is necessary. The JPSPP coordinator will help you discover what started these disorders. You can try several methods yourself: food diary, food planning, following a regime.